Dinsdag 10 maart 2020

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Ook diverse scholen van Veldvest doen weer mee.

De Week van de Lentekriebels bestaat dit jaar 15 jaar. Elk jaar is er een speciaal thema voor de Week. Dit jaar is dat “Seksuele vorming geven is een feestje!”, vanwege de 15e verjaardag.


Een van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met het thema. Het is een leuke manier om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. Vaak vormt de Week van de Lentekriebels aanleiding om het hele schooljaar thema's als 'weerbaarheid', 'lichaam en zelfbeeld' en 'seks en de media' op de agenda te zetten. Zo helpt de projectweek om structureel aandacht te geven aan dit thema.

Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel vragen over het thema. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en vaardigheden. Kinderen raken vertrouwd met het thema en leren dat het een normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin hun wensen en grenzen mogen aangeven. 

Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo: 

  • durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.
  • ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema.
  • worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
  • leren ze respectvol met elkaar om te gaan.

Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad hoc activiteiten.

Meer nieuws